Mijn queeste

De economie stimuleer ik door minder belastingdruk en door minder regelgeving voor het bedrijfsleven:

Wist U dat het met vier of vijf actieve mensen al mogelijk is om in een gemeente deelname aan raadsverkiezingen te organiseren? Zo kunt U er voor zorgen dat er echt iets te kiezen valt, in plaats van steeds weer dezelfde landverradende politieke partijen. Hopelijk wordt U enthousiast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste probleem voor onze samenleving is namelijk dat er al dertig of veertig jaar een voortdurende aanval op Nederland aan de gang is. De Nederlandse identiteit MAG niet bestaan, vindt de boven ons gestelde bestuurselite. Kijk maar naar de absurde discussie over Zwarte Piet of kerstbomen op het Stadhuisplein. Elk volk heeft echter een eigen identiteit nodig voor een gevoel van geborgenheid, een zinvol bestaan en inspiratie om te werken aan een gezamenlijke toekomst. Daarom zou er juist meer aandacht moeten zijn voor goedburgerlijke Nederlandse waarden en normen zoals arbeid, schoonheid en zorg voor elkaar.

De aanval op Nederland bestaat verder uit de massale instroom van immigranten. Omdat dit onder meer de lonen onder druk zet en zorgt voor afbraak van onze verzorgingsstaat, kan er maar beter ook meer aandacht komen voor beperking van immigratie en voor bijvoorbeeld de keuze van ofwel assimileren, dan wel terugkeren. Multicultuur (elk ingrijpen van de politie is tegenwoordig blijkbaar racistisch politiegeweld) en bijvoorbeeld radicaal islamisme werken namelijk verwoestend voor onze democratische rechtsstaat.

Daarnaast spelen in de huidige samenleving natuurlijk nog meer problemen, zoals grootgraaiende openbare bestuurders, afbraak van de gezondheidszorg, extreme bureaucratie en een kolossale overheid, criminaliteit, overdreven belastingdruk enzovoorts. Ook deze wil ik aanpakken. Linkse nepproblemen wil ik juist NIET aanpakken, zoals milieu (Nederland is al verschrikkelijk schoon vergeleken met de jaren vijftig), racisme en seksisme (normale menselijke emoties waar de Staat zich niet mee hoort te bemoeien), opwarming van de aarde (satellieten meten helemaal geen opwarming meer) of sekseneutrale toiletten. Wetten die dat soort zaken proberen te regelen, moeten juist worden ingetrokken.

Ik hoop dat U mee wilt helpen deze ideeën te verspreiden door bijvoorbeeld aan raadsverkiezingen mee te doen. Op mijn beurt kan ik helpen met advies over standpunten of met registratie bij de Kiesraad. Als U zich voor een andere vergelijkbare organisatie wilt inzetten, is dat natuurlijk ook goed. Hieronder volgen een paar politieke partijen met ongeveer hetzelfde gedachtegoed. Succes.

Solveyg

Trots op Nederland

De partij heeft fracties in verschillende gemeenteraden.

 

 

Partij Voor de Vrijheid PVV

De partij zit in de Tweede Kamer en heeft fracties in verschillende gemeenten.

 

 

Voor Nederland VNL

Nieuwe liberale partij die deelneemt aan de komende landelijke verkiezingen.

 

 

Forum voor Democratie FVD

Nieuwe eurokritische partij die deelneemt aan komende landelijke verkiezingen.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.