Standpunten

I

II

 

III

 

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

MINDER BELASTINGEN

 

Ik verminder de algemene belastingdruk. BTW, BMP en successierechten gaan in stappen omlaag. Daarvoor haal ik het geld weg bij de vele bestuursorganisaties en alle grootheidswaanzin. Verder geen geld meer voor moderne onzinkunst en architectuur.

AANPAK CRIMINALITEIT

 

Er komen minimumstraffen voor geweldsmisdrijven en illegaliteit wordt strafbaar. Ik pak terreurdreiging aan door organisaties te verbieden die streven naar jihad of sharia. Ook zorg ik voor anti-sektewetgeving tegen organisaties die hun volgelingen hersenspoelen.

NEDERLAND

 

De Nederlandse nationaliteit gaat vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft. Ik bevorder assimilatie in de samenleving door aparte autochtone/allochtone wetten op te heffen. Gastarbeidverdragen worden opgezegd om eerst de werkeloosheid in eigen land op te kunnen lossen.

MEER WERK

 

De economie stimuleer ik door minder belastingdruk en door minder regelgeving voor het bedrijfsleven: minder belastende bedrijfsadministratie voor kleine bedrijven en zelfstandigen. Geen verschil in lonen binnen en buiten de cao meer en voor iedereen in een bedrijf gaan dezelfde afspraken voor lonen en bonusregelingen gelden.

ZORG MOET BETER

 

De zorg moet weer centraal en moet er zijn voor mensen die dat nodig hebben. Marktwerking draai ik terug, het ziekenfonds voer ik weer in en de eigen bijdrage komt in stappen te vervallen. Minder bureaucratie en bestuurslagen maar meer handen aan het bed. De AOW-leeftijd gaat weer terug naar 65 jaar.

BETER ONDERWIJS

 

Ik stop de voortdurende onderwijsvernieuwingen. Klassen worden kleiner en geld gaat meer naar scholieren en leerkrachten en minder naar onderwijsbestuurders of vage stichtingen. Ouders beslissen weer over het vervolgonderwijs voor hun kinderen. Scholen komen weer onder directe regie van de gemeente.

CONTROLE OVER ONTWIKKELINGSHULP

 

Het internationale vluchtelingenverdrag komt te vervallen omdat vluchtelingen beter in de regio kunnen worden geholpen. Ik vang in Nederland alleen vrouwen en kinderen op. Geen hulp meer voor bijvoorbeeld de Palestijnse gebieden. Hulp wordt verder meer gericht op voorlichting (geboortebeperking, gezondheidszorg, landbouw).

VERSTANDIG BELEID VOOR ENERGIE EN WONEN

 

Geen milieusubsidies meer voor windmolens. In plaats daarvan wil ik energiebesparing en kernenergie. Milieuheffingen schaf ik af. Ik stimuleer bezit van eigen woningen en voer premiekoop in. Woningcorporaties komen weer onder regie van de gemeente.

MINDER INTERNATIONALISME

 

Over het lidmaatschap van de EU en Euro wil ik een referendum, omdat internationale samenwerking beter beperkt kan blijven tot economische samenwerking. Op consulaten en ambassades ga ik bezuinigen.

EEN BETER LEGER

 

Voor defensie trek ik meer geld uit om minder afhankelijk te zijn van Amerika. De dienstplicht wordt niet langer meer opgeschort maar wordt weer ingesteld.

Solveyg

© Copyright. All Rights Reserved.